පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට කොරෝනා - පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තු ගිහින්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට කොරෝනා - පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තු ගිහින්

24 October 2021 12:32 pm

සමස්ත ලංක‍ා දෙමල කොන්ග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වරාජා ගජේන්ද්‍රන් මහතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

එම මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සඳහාද සහභාගි වී තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව යළිත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ කොවිඩ් අවදානම ඉහළ ගොස් තිබේ.

UNRecommended News