ඊයේත් රටපුරා ගොවි උද්ගෝෂණ (Video)

ඊයේත් රටපුරා ගොවි උද්ගෝෂණ (Video)

24 October 2021 11:28 am

පොහොර තහනමට එරෙහිව සහ ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඊයේ දිනයේදීත් රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල උද්ඝෝෂණ පැවැත්විණි.

සමගි ජන බලවේගය සංවිධානය කළ උද්ගෝෂණයක් සහ විරෝධතා පෙළපාලියක් දඹුල්ල නගරයේදී පැවැත්විණි. දඹුල්ල නගරයේ සිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත පා ගමනින් පැමිණි විරෝධතාකරුවන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිටදී සටන් පාඨ කියමින් විරෝධතාවයේ නිරත විය.

සමගි ජන බලවේගය සංවිධානය කළ තවත් විරෝධතා හපුතලේ, බඳගිරිය සහ මීරිගම යන ප්‍රදේශවලදී පැවැත්විණි.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කළ උද්ගෝෂණයක් රත්නපුර, කලවාන නගරය්දී පැවැත්විණි. 

UNRecommended News