විසිතුරු මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ට ආධාර........

විසිතුරු මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ට ආධාර........

24 October 2021 10:51 am

විසිතුරු මසුන් ව්‍යාපාරය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සිදුකෙරෙන විසිතුරු මත්ස්‍ය  ව්‍යාපාරිකයන් ට ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන මේ දිනවල ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

එම ව්‍යාපෘති යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායකයින්ට ආධාර මුදල් ලබා දීම 2021/10/23 වන දින සිදුවිය.

විදේශ මුදල් මෙරටට ගෙන්වා ගතහැකි සුවිශේෂී ව්‍යාපාර ක්ශේත්‍රයක් ලෙස විසිතුරු මත්ස්‍ය  වගාව හැඳින්විය හැක. එය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ලංක ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවීම සිදු කරයි.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරන අතර , මේ සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 375 කි.

මෙම වැඩසටහනේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායකයින් සඳහා මුදල් ලබාදීම කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021/10/23 දින සිදුවිය.

රටක් සංවර්ධනයට නම් විදේශ විනිමය අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන් කැපවෙන වත්මන් රජයට ස්තූතිය පිරිනමමු..

රෂිකා සඳමාලි හෙන්නායක - Facebook
Sponsored ArticleRecommended News