පොහොර තහනමට එරෙහිව සජබ පාර්ලිමේන්තුව තුළත් විරෝධතාවයක!

පොහොර තහනමට එරෙහිව සජබ පාර්ලිමේන්තුව තුළත් විරෝධතාවයක!

22 October 2021 02:43 pm

පොහොර තහනම ඇතුළු ගොවි ජනතාව මුහුණ දී සිටින ගැටලු විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුව ප්‍රමාණවත් උත්සාහයක් නොගන්නා බව පවසමින් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අද (22) පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ විරෝධතාවයක නිරත විය.

මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින්, සටන් පාඨ කියමින් ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරත විය.

UN

සියලු ඡායාරූප බලන්න මෙතන click කරන්න.Recommended News