එකම රස්සාව කරන අතරේ - නිහතමානී ආඩම්බරේ ....

එකම රස්සාව කරන අතරේ - නිහතමානී ආඩම්බරේ ....

22 October 2021 07:24 am

පස්දෙනෙක් ඉන්නව A,B,C,D,E කියල. එකම කොම්පැණියෙ එකම රස්සාව කරන්නෙ එකම වගේ පඩියක් ගන්නෙ.

A ඇවිල්ල ඒගොල්ලන්ගෙ රටේ වැඩිපුර ඉන්න ජනවර්ගයේ එකෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

B ඇවිල්ල ඒගොල්ලන්ගෙ රටේ හොඳම (ප්‍රසිද්ධම/පොශ්ම etc) ඉස්කෝලෙකට ගිය එකෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

C ඇවිල්ල ඒලෙවල් වලට මැත්ස්  කරපු එකෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

D ඇවිල්ල ඉස්සර හෙනට ප්‍රසිද්ධ පෝසත් පවුලක එකෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

E ඇවිල්ල වෙජිටේරියන් එකෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

තව ගත්තොත් D සහ A ඇවිල්ල කලින් එකම කන්තෝරුවේ වැඩකරපු දෙන්නෙක්. එතනදි D ඇවිල්ල A ට වඩා ඉහළ ශ්‍රේණියක හිටපු කෙනෙක්. මිනිහට ඒ ගැන "නිහතමානී ආඩම්බරය"ක් තියෙනව.

දැන් ඔය කියපු ඔක්කොටම මෙකී නොකී නිහතමානී ආඩම්බර ජාති ගොඩක් තියෙනව. සමහර වෙලාවට "ඉතාම කළාතුරකින්" ඔය කියන විශේෂ කුළකයකින් ඒ විශේෂත්වය හිංදම ෆේවරේෂන් එකක් ලැබෙන්ඩ පුළුවන්, කළාතුරකින් ඈ. 

ඉතිං ඔය පස්දෙනාම කන්නෙ එකම ජාතියේ කටු, එකම ජාතියේ චාටර් නම්, ඔය විශේෂ කරල හිතාගෙන ඉන්න "නිහතමානී ආඩම්බරකම" රෝල් කරල කටී ප්‍රෝතය අස්සෙ ගහගන්ඩ නේද වෙන්නෙ.

- තරින් මුහන්දිරම් 

RN