විපක්ෂයෙන් හුස්මක් 28 වන පියවර - රුපියල් ලක්ෂ 30ක් වටිනා රෝහල් උපකරණ පරිත්‍යාගයක්

විපක්ෂයෙන් හුස්මක් 28 වන පියවර - රුපියල් ලක්ෂ 30ක් වටිනා රෝහල් උපකරණ පරිත්‍යාගයක්

25 September 2021 10:51 am

සමගි ජන බලවේගය විසින් ක්‍රියාත්මක "විපක්ෂයෙන් හුස්මක්" වැඩසටහනට සමගාමීව සුවපත් දේශයක් බිහි කිරීම අරමුණු කොටගෙන 'ජන සුවය' ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුකරන ලද සමාජ සත්කාර වැඩසටහනෙහි 28වන පියවර ලෙස රුපියල් තිස්ලක්ෂ විසිපන් දහසක් (රු. 3,025,000) වටිනා අත්‍යවශ්‍ය රෝහල් උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමට නියමිතය.

රුපියල් දොලොස් ලක්ෂ විසිපන් දහසක් (රු. 1,225,000) වටිනා High Flow Oxygen Unit යන්ත්‍රයක්, රුපියල් ලක්ෂ හයක් (රු. 600,000) වටිනා 5 Function ICU Bed යන්ත්‍රයක් හා රුපියල් දොළොස් ලක්ෂයක් (රු. 1,200,000) වටිනා Defibrillator යන්ත්‍රයක් මෙලෙස පරිත්‍යාග කෙරේ.

කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුකොටගෙන පීඩාවට පත් ජනතාවට සෞඛ්‍යමය සහන සලසනු වස් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම, සංවිධායකයින්, සාමාජිකයින්, සමගි ජන බලවේගයේ විදේශීය ශාඛා, දෙස් විදෙස් ආධාරකරුවන් සහ "ජනසුවය" ව්‍යාපෘතිය එක්ව "විපක්ෂයෙන් හුස්මක්" වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මීට පෙර වට 27ක් තුල ලක්ෂ 806ක (රුපියල් 80,609,000) රෝහල් උපකරණ ලබාදීමට සමගි ජනබලවේගය කටයුතු කරනු ලැබීය.

RN