ඉන්දියානු සැපයුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ එවීම අත්හිටුවන ලකුණු !

ඉන්දියානු සැපයුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ එවීම අත්හිටුවන ලකුණු !

20 September 2021 05:17 pm

ශ්‍රී ලංකා මුහුණ දී සිටින ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පවා ආනයන කිරීමට නොහැකි වීමේ අර්බුදයකට ආනයනකරුවන් මුහුණ දී සිටිනවා. මේ වනවිට යළිත් ගෑස් හිගයක් නිර්මාණය‍ වෙමින් තිබෙන අතර ආනයනික කිරිපිටි හිගයක්ද ඇති වී තිබෙනවා. ගෑස් සඳහා මෙන්ම කිරිපිට සඳහාද මිල ඉහළ දැමීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති නමුත් දිනෙන් දින රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් එම මිල වැඩි කිරීම්ද ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි ආනයනකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ.

දිනෙන් දිනම ඩොලරය සඳහා වැයකළ යුතු රුපියල් ප්‍රමාණ ඉහළ යමින් තිබෙන අතර මේ වනවිටත් භාණ්ඩ රැසක් ආනයනය සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම අත්හිටුවා තිබෙනවා. එමෙන්ම ඩොලර් රටින් පිටවීම වැළැක්වීමට රජය ගන්නා පියවර හේතුවෙන් බැංකුවලින් ඩොලර් මිලදී ගැනීමද අසීරු වී තිබේ.

මේ අතර මෙරටට භාණ්ඩ සපයන ඉන්දියානු සැපයුම්කරුවන් සිය භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාව වෙත නැව්ගත කිරීමට මැලිකමක් දක්වන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඊට හේතුව වී තිබෙන්නේ එම භාණ්ඩවලට අදාල මුදල් ගෙවීම ප්‍රමාද වීමයි. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන බැවින් මෙම තත්වය මෙරට සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇත.

UN