විරාට් කෝලි ඉන්දීය නායකත්වය අත්හැරීමට තීරණය කරයි !

විරාට් කෝලි ඉන්දීය නායකත්වය අත්හැරීමට තීරණය කරයි !

16 September 2021 07:08 pm

ඉන්දීය 20/20 ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට සුපිරි පිතිකරු විරාට් කෝලි තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙවර 20/20 ලෝක කුසලානය ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම තරග කරන අවසන් තරගාවලිය වනු ඇත.

කෝලි ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් නායකත්වයෙන් සමු ගැනීම ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.නායකත්වයෙන් සමු ගත්තද ඔහු තවදුරටත් 20/20 තරග සඳහා ඉන්දියාව නියෝජනය කරනු ඇත.

ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ඉන්දියාව 20/20 තරග 45 කට සහභාගි වූ අතර ඉන් තරග 27 ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

නව නායකයා ලෙස, ඉන්දියානු ප්‍රීමියර් ලීගයේ සාර්ථකම නායකයා වන රෝහිත් ෂර්මා පත් කිරීමට බොහෝදුරට ඉඩ තිබෙනවා.

UN