තිතට මත් වූ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු මිතුරන් පිරිසක් සමග බන්ධනාගාරයේ යකා නටලා !

තිතට මත් වූ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු මිතුරන් පිරිසක් සමග බන්ධනාගාරයේ යකා නටලා !

13 September 2021 01:00 pm

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ඊයේ සිය මිතුරන් පිරිසක්ද සමග වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණ බන්ධනාගාරයේ කටයුතුවලට බාධා සිදුවන පරිදි හැසිරී ඇති බව වාර්තා වේ. ඔවුන් සියලුදෙනා අධික ලෙස බීමත්ව සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

දේශපාලන පවුල් පසුබිමක් සහිත අදාල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මිතුරන් පිරිසක් සමග මත්පැන් සාදයක් පවත්වා ඇති අතර එහිදී අමාත්‍යවරයා පවසා තිබෙන්නේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තිබෙන එල්ලුම් ගස නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදිය හැකි බවයි. ඒ අනුව තිතට මත් වූ ඇමතිවරයා සහ මිතුරන් පිරිස බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය වෙත බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී ඇති ඇමතිවරයා, සිය මිතුරන්ට එල්ලුම් ගස පෙන්වන්නැයි බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ට බලපෑම් සිදුකර තිබේ.

ඇමතිවරයා සමග පැමිණි ඇතැම් පුද්ගලයන් අධික බීමත්කම හේතුවෙන් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළ තැන් තැන්වල වැටී සිටි බවද වාර්තා වේ.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර එක්තරා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් තිතටම මත් වී රුවන්වැලි සෑය වෙත පැමිණ විශාල කලබැගෑනියක් සිදුකර තිබූ බවද වාර්තා විය.

UN