සෞභාග්‍යයේ දැක්මෙන් හොඳටම කරලා.දැන් යටට අදින්නත් නැහැ - චමින්ද විජේසිරි (VIDEO)

සෞභාග්‍යයේ දැක්මෙන් හොඳටම කරලා.දැන් යටට අදින්නත් නැහැ - චමින්ද විජේසිරි (VIDEO)

11 September 2021 11:08 pm

ආණ්ඩුවේ හෙළුව ගැන ජනතාව හොඳින්ම දන්නා අතර දැන් ආණ්ඩුව උත්සහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ නොහැකියාව වසා ගැනීමට ආනයන සීමා කිරීම බව සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පැවසුවේය.

ඒ, අද (11) කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම අනුව හොඳටම කර තිබෙන ආකාරය යට ඇඳුමට කර තිබෙන දෙයින්ම පැහැදිලි වන බවයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරන්නේ. 

ASK