දරුවන්ට එන්නත් කරන්න මහජන පරීක්ෂවරු සූදානමින්

දරුවන්ට එන්නත් කරන්න මහජන පරීක්ෂවරු සූදානමින්

11 September 2021 02:39 pm

ඉදිරියේදී පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා තීරණයක් ගන්නේ නම් ඊට පෙර වයස අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන්ට එන්නත ලබා දිය යුතු හෙයින් ඒ සඳහා මහජන පරීක්ෂකවරු සූදානමින් පසුවෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසයි. 

අදාළ එන්නත් ලබා දෙන්නේ නම් ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ එම දරුවන් සියලුම දෙනාට එන්නත් කර අවසන් කළ හැකි බවයි උපුල් රෝහණ මහතා සඳහන් කරන්නේ. 

''ඉදිරියේදී පාසල් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරනවා නම් ඒ තීරණයට කලින් වයස් අවුරුදු 12ට වැඩි සියලුම දරුවන්ට එන්නත් ලබාදීමේ හැකියාව පිළිබඳ කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වයස අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන්ට එන්නත් ලබාදෙමින් තියෙනවා මේ වෙද්දී. පාසල් ආරම්භ කරනවා නම් පාසල් ආරම්භ කරන්න කලින් දරුවන්ට සුදුසු එන්නතක් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. පාසල් තුළ මෙතෙක් කල් එන්නත්කරණය මහජන පරීක්ෂකවරුන් කරගෙන ආවේ. අපි දැන් මෙහෙයවන හා ක්‍රියාත්මක කරන එන්නත් වැඩසටහන්වලට සාපේක්ෂව පාසල් දරුවන් එන්නත් කිරීම කියන කාරණය ඉතාම සුළු කාරණයක්. අපට ඒක ඉතාම පහසුවෙන් ළඟා කරගත හැක ඉලක්කයක්. අපිට අවශ්‍ය එන්නත් සපයනවා නම් ඒ අවශ්‍ය නියෝග ලබාදෙනවා නම් අපි ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ සියලුම පාසල් දරුවන් සුරක්ෂිතව එන්නත් කිරීමේ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන්.'' යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් කියාසිටියි.  

ASK