නාමල්ගේ අලුත් අමාත්‍යංශයට ලේකම්වරයෙකු පත් කරයි - ජනපතිගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

නාමල්ගේ අලුත් අමාත්‍යංශයට ලේකම්වරයෙකු පත් කරයි - ජනපතිගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

5 September 2021 12:03 pm

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍යංශය සඳහා ලේකම්වරයෙකු පත්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සංවර්ධණ සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ කැබිනට් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වන්නේ ඩබ්.එච්. කරුණාරත්න මහතායි.

මෙම පත් කිරීමට අදාලව ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගේ අමාත්‍යංශයට අයත්ව තිබූ විෂයයන් කිහිපයක් වෙන් කරමින් මෙම නව අමාත්‍යංශය සකස් කර ඇති අතර ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් හරහා සිදු කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාට පවරා තිබෙනවා.

UN