සීනි ජවනිකාව ගෙනාවේ ඖෂධ හා කොවිඩ් මාෆියාව වහගන්නද? (VIDEO)

සීනි ජවනිකාව ගෙනාවේ ඖෂධ හා කොවිඩ් මාෆියාව වහගන්නද? (VIDEO)

4 September 2021 10:43 am

පසුගිය සතිය වන විට ඇන්ටිජන්,ඖෂධ මාෆියාව,එන්නත් ආදිය ගැන කතා බහක් මතුවෙමින් පැමිණි තත්ත්වයක ඒ අතර මැදට සීනි ජවනිකාවක් ගෙන ආවේත් ඖෂධ සහ කොවිඩ් හරහා මතුව තිබෙන මාෆියා ගැන ලැබුණු අවධානයට වඩා වැඩි අවධානයක් සීනි වෙත ලබාදුන්නෙත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මතු වූ බරපතල තත්ත්වයන් යටගැසීමට ද යන සැකය පවතින බව සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසයි. 

මෙරටට සීනි ආනයනය කරන විට එම සියලු දත්ත පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සතුව පවතින අතර මාධ්‍ය ඉදිරිපත් වෙලා සීනි සැඟවූ තැන් සෙවීමට අවශ්‍ය නැති බවයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරන්නේ. 

ඒ අතරම දැන් සොයා ගන්නවා යැයි පවසන සීනි තොගද රාජසන්තක කරන බව පවසමින් රජය විසින් සිය ගජමිතුරු ව්‍යාපාරිකයින්ට මුදල දී ඒවා ලබා ගනිමින් තිබෙන බවද මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කරයි. 

මෙහිදී රජය සිදු කර ඇත්තේ ජනතාවගේ එක ඇසක් වසා අනෙක් ඇහැට වැලි ගැසීමක් වැනි වැඩක් බවයි ඔහු පෙන්වාදුන්නේ.  

''දැන් මෙතැනදී සමහර මාධ්‍ය ආයතන සීනිවලට ලබාදෙන ප්‍රචාරය ඖෂධ ගැන ලබාදුන්නේ නැහැ. ඇන්ටිජන් ගැන, ඖෂධ ගැන එන්නත් ගැන සමාජය තුළ මතුවෙමින් තිබුණු කතිකාවත යටවෙලා තියෙනවා. අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ මාධ්‍ය සහ ගජමිතුරෝ එකතුවෙලා සැලසුම් සහගතව තමයි මෙය කරන්නේ කියල. මාධ්‍ය ජවනිකා කරන්න දෙයක් නැහැ,පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සතුව තිබෙන විස්තර අනුව එම තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒවා නීත්‍යානුකූල නොවෙනවා නම් රාජසන්තක කරන්න තිබුණා. ඒක නොකර මාධ්‍ය ජවනිකාව දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඖෂධ සහ කොවිඩ් හරහා මතුවෙලා තියෙන මාෆියාව යටගහන්න කියන එක තමයි විපක්ෂයේ චෝදනාව වෙන්නේ'' යනුවෙන් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.  

ASK