යුරෝපා සරසවි ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ඉන්දියාවට යාමට ඇති ප්‍රමාදය නිසා දැඩි අපහසුතාවකට

යුරෝපා සරසවි ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ඉන්දියාවට යාමට ඇති ප්‍රමාදය නිසා දැඩි අපහසුතාවකට

29 July 2021 06:44 am

විවිධ යුරෝපා රටවල විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සිය ගණනක් ඉන්දියාවේ පිහිටි අදාළ තානාපති කාර්යාල වෙත යෑමට නොහැකි වීම නිසා දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. 

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති කාර්යාල පිහිටුවා ඇත්තේ සීමිත ගණනක් පමණි. සෙසු රටවලට යාමට වීසා ලබාගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ පිහිටි එම රටවල තානාපති කාර්යාල කරා යාමට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සිදුවේ. නමුත් මේ වනවිට ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට ඉන්දියාවට ඇතුළු වීමට අවසර ලබාගැනීමට ඇති ප්‍රමාදය නිසා ඉහත කී පරිදි යුරෝපා රටවල විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ මෙරට සිසුන් සිය ගණනකට අදාළ වීසා ලබාගැනීමට නොහැකි වී ඇත. 

මේ පිළිබඳ තොරතුරු වීමසීමේදී ඉන්දියානු ආරංචිමාර්ග පැවසුවේ ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට තහනමක් පනවා නොමැති නමුත් පවතින කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් එරටට ඇතුළු වීම සඳහා වීසා නිකුත් කිරීමේදී යම් ප්‍රමාදයක් සිදුවන බවයි. විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් ඇතුළු විශේෂ කාණ්ඩ ගණනාවක් සඳහා වීසා නිකුත් කෙරෙන නමුත් ඊට යම් කාලයක් ගතවන බවයි ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ. 

මේ අතර විවිධ ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා යුරෝපා රටවල යෑමට සැලසුම් කර සිටින මෙරට ව්‍යාපාරිකයින්ට ද ඉහත කී තත්වය අනුව වීසා ලබාගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව සඳහන්. 

එහෙයින් මෙම ගැටළුව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් විසඳාගෙන තමන්ට සිය අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙසයි යුරෝපා රටවල විශ්ව විද්‍යාල සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලැබූ මෙරට සිසුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

RN