සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය සහ AFRIEL Youth Network සංවිධානය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය සහ AFRIEL Youth Network සංවිධානය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

28 July 2021 10:02 pm

සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය සහ AFRIEL Youth Network සංවිධානය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි. අද (27) වන දින පස්වරුවේදී වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් තාක්ෂණය ඔස්සේ ‍මෙම රැස්වීම පැවැත්විණි.

AFEIEL Youth Network සංවිධානය උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළුව දිවයිනේ සියලුම පළාත් නියෝජනය කරන තරුණයින්ගෙන් සමන්විත සංවිධානයකි. ඔවුන් විශේෂයෙන් තරුණයින් සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා පුළුල්වන රාජ්‍යකරණයක් ඇති කිරීමේ වැදගත්කම, බලය බෙදීම පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලය බෙදීමේ ක්‍රියාදාමයේ සාධනීය සහ නිශේධනීය ලක්ෂණ පිළිබඳවද ආණ්ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාදාමය පිළිබඳවද අදහස් දක්වන ලදී.

සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් එහි සභාපති කරු ජයසූරිය මහතා, ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සහ මාධ්‍යවේදී සුනිල් ජයසේකර මහතා අදහස් දක්වන ලදී.

ජාතික ගැටළුවට විසඳුමක් සඳහා හඳුන්වා දුන් පළාත් සභා ක්‍රමය අක්‍රීයව පැවතීම නිසා සිදුව ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳවද දෙපාර්ශවයේම අවධානය යොමුවූ අතර පළාත් සභා ක්‍රමය වඩාත් ශක්තිමත් වන ස්ථාවර විසඳුමක් සහිත ආණ්ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාදාමයක වැදගත්කමද මෙහිදී අවධාරණය විය.

මෙම තරුණ සංවිධාන ජාලය සහ සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය ඉදිරියේදී වඩාත් සමීපව අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් අවබෝධය පුළුල් කර ගැනීමටත් ඒ ඔස්සේ උක්ත  සාකච්ඡාවේදී මතුවූ කරුණු ආශ්‍රිත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අවතීර්ණවීමටත් තීරණය කරන ලදී.

UN