අගෝස්තු මුලදී සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 04 ක්

අගෝස්තු මුලදී සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 04 ක්

28 July 2021 08:15 pm

අගෝස්තු මාසයේදී තවත් සයිනො‍ෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 04 ක් මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව කොළඹ පිහිටි චීනා තානාපති කාර්යාලය ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. අගෝස්තු 07 වැනිදා හෝ 08 වැනිදා මෙම එන්නත් තොගය ලැබීමට නියමිතය.

මෙම එන්නත්‍ තොගය එකවර මෙරටට ලැබෙන විශාලතම එන්නත් තොගය බවයි වාර්තා වන්නේ.

‍රජය විසින් මුදල් ගෙවා මෙම එන්නත් ප්‍රමාණය මිලදී ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව අගෝස්තු මාසය අවසන්වීමට පෙර මෙරට එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් වේගවත්ව සිදු කිරීමට හැකිවනු ඇත. මේ දක්වා මෙරටට ලැබී ඇති සමස්ත එන්නත් ප්‍රමාණය එක්කෝටි විසි ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා.

UN