සටන්පාඨ වලින් ඔබ්බට යන්නට ...

සටන්පාඨ වලින් ඔබ්බට යන්නට ...

28 July 2021 06:58 am

අපි ඉතා ගැඹුරින් තේරුම් ගත යුතු දේශපාලන යථාර්ථයක් තියනවා, විශේෂයෙන් රජයෙන් ඉල්ලීම් ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි කිසියම් දෙයක් ලබා දෙන්නයි කියලා රජයට බල කරන කොට එයින් අපි දිනා ගන්නේ ඒ ඉල්ලන දේ විතරක් නෙවෙයි කියන එක. උදාහරණයකට, ගුරුවරුන්ගේ පඩි වැඩි වීම ගත්තොත්, මේ හරහා තවත් බොහෝ වෘත්තීන් වලට පඩි වැඩි කිරීමට පසුබිම් ක්‍රමයෙන් විවෘත වෙනවා. පඩි වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙන පීඩනයක් තියෙනකොට රජයට මුදල් කළමනාකරණය පිළිබඳව මීට වඩා බැරෑරුම්ව කල්පනා කරන්න වෙනවා. අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි මේ වගේ රජයන් වලට මුදල් නැත්තෙ ඔවුන්ගේම ප්‍රශ්න, නාස්තිය , දූෂණය නිසා බව. ඒ නාස්තිය දූෂණය පාලනය කරන්නට විසඳුමක් නැතුව කොයිතරම් විදේශාධාර හම්බවුණත්, පඩි නොගෙන රජයට මුදල් ඉතිරි කරල දුන්නත් වෙනසක් වෙන්නෙ නැහැ. උදාහරණයකට, රුපියල් දාහක් ණය තියනකොට රුපියල් පන්සියයක් ගසා කනවා නම් රුපියල් දෙදාහක් ලැබුණට පස්සේ දාහක් ගසා කන එක විතරයි වෙන්නෙ. ගුරුවරුන්ට ද පඩි වැඩි නොකරයි කියලා ඉතුරුවෙන  මුදල් වල වාසිය ජනතාවට කවදාවත් මේ රජයන් අරන් දෙන්නෙ නැහැ. පසුගිය කාලයේ සුනාමි ආධාර රණවිරු මුදල් මේවා සියල්ලම  ගසාකෑවේ සාමාන්‍ය ජනතාව නෙමෙයි. යුද්ධය පවතින කොට දිනකට යුද්ධයටත් විශාල මුදල් කන්දරාවක් යට කළා කියලා යුද්ධය නැවතීමෙන් ජනතාවට වාසියක් සිද්ධ වුණාද?

අනිත් උදාහරණය තමයි, දැනට ළමා අපචාර පිළිබඳව වහාම සොයා බලන්නයි කියන බලපෑම. මේ බලපෑම නිසා රජයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න සිදු වුනොත් එයින් තව වෙනස්කම් රැසක් සිදු වීමට පරිසරය හැදෙනවා. . කුඩා ළමුන් මහණ කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා අප්‍රසාදයක් ජනතාව තුළ ගොඩනැඟෙන්න ඉඩ තියෙන අතර ඒ වගේම සමාජයේ ඉන්න ගෞරවනීය වැඩිහිටියන් ආගමික පරමාදර්ශය පිළිබඳව විවේචනයක් ගොඩනැගෙන්නට තියෙනවා. රටේ සම්මත සහ සම්ප්‍රදායික ඊනියා සදාචාරය සම්බන්ධයෙන් හිතාගෙන හිටිය අදහස් ජනතාව ඉදිරියේ වඩාත් දෘශ්‍යමානව අප්‍රසාදයට සහ විවේචනයට ලක්වෙනවා.  ළමා අයිතිවාසිකම් ස්ථාපිත කරන ලෙස විදේශ බලපෑම් වලට යටත් වෙන්න සිද්ධවෙනවා. මේ සියල්ල නිසා කිසියම් සංස්කෘතික සමාජ පරිවර්තනයකට පාර කැපෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නය තියෙන්නෙ නැවතත් එවැනි අවංක විමර්ශනයක් රජය විසින් කරයිද කියන එකයි. එය බොහෝ විට තීරණය වෙන්නේ කොයි තරම් ජනතාවගෙන් පීඩනයක් එනවද කියන එක මතයි.මොකද සමාන්‍යයෙන් ජනතාව  පඩි වැඩි කර ගැනීමට දෙන උනන්දුව හෝ පීඩනය අනෙකුත් දේවල් දිනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලබාදෙන්නේ නැහැ.

කොහොමහරි ඉල්ලීම් කියන්නේ හැම විටම එම ඉල්ලීම් වලට වඩා එහා ගිය සමාජ බලපෑම්  ඇතිකරන දේවල් බව අප තේරුම් ගත යුතුයි. ඒවා ගුරුවරුන්ට පමණක් ඇති ප්‍රශ්න ළමයි ඉන්න දෙමව්පියන්ට පමණක් ඇති ප්‍රශ්න විදිහට ඒ ලේබල් කලු සුදු විදිහට තේරුම් ගන්නවාට වඩා පුළුල් සමාජ දේශපාලන අර්ථයකින් තේරුම්ගත යුතුයි.

- ධනංජය කරුණාරත්න