’සිලෝන් ටී’ සන්නාමය විනාශයේ දොරකඩ ! -කීර්ති තෙන්නකෝන්

’සිලෝන් ටී’ සන්නාමය විනාශයේ දොරකඩ ! -කීර්ති තෙන්නකෝන්

25 July 2021 09:59 pm

පොහොර නැති නිසා නිෂ්පාදන තත්වය බාලයි. උඩරට තේ විනාශයි. ජූලි 19 හා 20 තේ වෙන්දේසියේදී අලෙවි වී ඇත්තේ කිලෝ මිලියන 6.8 ක් පමණි. පෙර සතියේ තේ අලෙවිය කිලෝ මිලියන 7.1 ක් විය.
 
පසුගිය සතියේ පහත රට තේ කිලෝවක් සඳහා රු. 630.10 ක සාමාන්‍ය මිලක් ලැබී ඇත. එය පසුගිය සතියට වඩා 7.7% මිල ඉහල යාමකි. 
 
රසායන පොහොර හිගයෙන් දැඩිව බැට කන උඩරට තේ කිලෝවක සාමාන්‍ය මිල රු. 545.47 කි. එය පසුගිය සතියටත් වඩා රු. 20–30 අතර අඩුවකි. ඌව තේ මිල ස්ථාවර මට්ටමක පැවතිනි.

වාර්ෂිකව පොහොර ගෙන්වීමට ඩොලර් මිලියන 250 ක් වැය වන අතර, කිරිපිටි ඇතුළු නිෂ්පාදන ගෙන්වීමට ඩොලර් මිලියන 333 ක් වැය වේ. ඩොලර් හිගය නිසා රජය පොහොර ගෙන්වීම තහනම් කළ නමුත් කිරිපිටි ගෙන්වීම සීමා කළේ නැත.

'කාබනික තේ නිෂ්පාදනය කරමු' යැයි දැවැන්ත ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් ගෙන යන නමුත් සතිපතා තේ මිලත්, නිෂ්පාදනයත් පහත වැටෙමින් ඇත. තේ නිෂ්පාදනයේ සිව්වන විශාලතම පංගුව ලංකාවට හිමිය. චීනය, ඉන්දියාව හා කෙන්යාව අපට ඉදිරියෙනි. 
 
තේ අපනයනයෙන් ලංකාවට වසරකට ඩොලර් මිලියන 712 ක් උපයන විට ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 692 ක් ඉපැයීය. තවදුරටත් ලංකා තේ තත්වය හා නිෂ්පාදනය පහත වැටෙන්නේ නම්, ඉන්දියාව තේ වෙළෙදාමේදී අප පසුකර යනු ඇත.
 
වැරදි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් වසර 150 ක් ගොඩ නැගු 'සිලෝන් තේ' සන්නාමය විනාශ කරනමින් සිටී.