ජපාන ටෙනිස් තරුව නයෝමි ඔසාකා අතින් ඔලිම්පික් උළෙල ආලෝකමත් වෙයි (ඡායාරූප)

ජපාන ටෙනිස් තරුව නයෝමි ඔසාකා අතින් ඔලිම්පික් උළෙල ආලෝකමත් වෙයි (ඡායාරූප)

23 July 2021 08:49 pm

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ ඔලිම්පික් පහන දැල්වීම ජපාන සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා නයෝමි ඔසාකා අතින් සිදු කෙරිණි.

ඔලිම්පික් පහන දැල්වීම සඳහා නයෝමි ඔසාකාගේ දෑතට ඔලිම්පික් ගිනි සිළුව ලබා දුන්නේ ජපානයේ ඉවාතේ, මියාගි සහ ෆුකුෂිමා යන පළාත්වල සිසුන් පිරිසක් පිරිසක් විසිනි. 2011 වසරේ ජපානයට බලපෑ භූමිකම්පාවෙන් සහ සුනාමියෙන් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වූයේ එම පළාත්වලට වන අතර එම ව්‍යසනයට මුහුණ පෑ ජපන් ජනතාව සිහිපත් කිරීම සඳහා අදාල සිසුන් පිරිස තෝරාගෙන තිබිණි.

UN