ඔලිම්පික් අසිරිය ඇරඹෙයි (ඡායාරූප)

ඔලිම්පික් අසිරිය ඇරඹෙයි (ඡායාරූප)

23 July 2021 05:51 pm

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ සමාරම්භක උත්සවය අද පැවැත්විණි. ජපානයේ වේලාවෙන් පස්වරු 08 ට සමාරම්භක උළෙල ආරම්භ වූ අතර ක්‍රීඩාංගනයේ සිට එය සජීවීව නැරඹීමේ අවස්ථාව හිමි වූයේ ආරාධිතයන් දහසකට ආසන්න පිරිසකට පමණි.

සාම්ප්‍රදායික ජපාන සංස්කෘතියට මුල්තැන දෙමින් විචිත්‍රවත් අංග කිහිපයකින් ඔලිම්පික් සමාරම්භක උළෙලෙ අලංකාර විය.

UN