ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාර කිරීමට සුදුසු රටක් නෙවෙයි - ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාපාර කිරීමට සුදුසු රටක් නෙවෙයි - ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

22 July 2021 02:54 pm

ශ්‍රී ලංකාව යනු ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට සුදුසු නොවන, අභියෝග රැසක් සහිත රටක් ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නම්කර තිබෙනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති 2021 ආයෝජන දේශගුණික ප්‍රකාශනයේ මේ බව සඳහන් වේ.

මෙම නම් කිරීම සඳහා සාධක ලෙස එම වාර්තාවේ සඳහන්ව තිබෙන්නේ අනපේක්ෂිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහිත පරිසරයක් තිබීම, රාජ්‍ය සේවාවේ පවත්නා අකාර්යක්ෂමතාවය, රජයේ ප්‍රසම්පාදන පිළිවෙත් අවිධිමත් වීම වැනි කරුණු සඳහන් කර තිබේ.

විශේෂයෙන් රාජ්‍ය අංශයේ පවතින දූෂණ විදෙස් ආයෝජකයන්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන අභියෝගයක් ලෙස සඳහන් වේ. මීට අමතරව මෙරට දේශපාලනය තුළ, රාජ්‍ය සේවය තුළ පවතින ඥාති සංග්‍රහය මෙන්ම විදෙස් ආයෝජකයන්ට බලපාන නීති පද්ධතිද දැඩි බාධාවක් ලෙස හඳුන්වා තිබේ.

එම වාර්තාව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ දූෂණයට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් නීති හා රෙගුලාසි පද්ධතියක් තිබුණද ඒවා බලාත්මක කිරීමේදී දුර්වල හා නොගැලපෙන තත්වයන් නිර්මාණය වන බවද 2021 ආයෝජන දේශගුණික ප්‍රකාශනය පෙන්වා දෙනවා.

දූෂණ අක්‍රමිකතා කෙතරම් සිදු වුවද වෙනත් පාලනයක් පැමිණියද පැවති පාලනයේ දූෂණ අක්‍රමිකතාවලට එරෙහිව නීතිමය පියවර නොගන්නා බව පෙන්වා දෙන අදාල වාර්තාව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක තුළම දූෂිතයන් සිටින බැවින් ඔවුන් එකිනෙකා ආරක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවයි.

UN