හෙට අළුයම සිට ග්‍රාම සේවා වසම් 24 ක් ලොක් ඩවුන් !

හෙට අළුයම සිට ග්‍රාම සේවා වසම් 24 ක් ලොක් ඩවුන් !

20 June 2021 06:53 pm

හෙට අළුයම 04 සිට සංචරණ සීමා ඉවත් කළද දිස්ත්‍රික්ක 12 ක ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 24 ක් හුදෙකලා කර තිබෙනවා. කොවිඩ් 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත අධි අවධානම් කලාපන ලෙස හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ මෙසේ තවදුරටත් හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර තිබූ, දිස්ත්‍රික්ක 12 කට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් 82 ක හුදෙකලාභාවය හෙට අළුයම ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

UN