ජනපති ගෝඨාභයගේ 72 වන උපන්දිනය අද

ජනපති ගෝඨාභයගේ 72 වන උපන්දිනය අද

20 June 2021 05:05 pm

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ 72 වන උපන්දිනය අද (ජූනි 20) දිනට යෙදී තිබේ.

1949 ජූනි මස 20 වන දින උපත ලැබූ ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වන ජනාධිපති ලෙස තේරී පත්වූයේ ඉකුත් 2019 නොවැම්බර් 16 වන දින ය.

මේ අතර, චීන ජනපති ශි ජින්පින්ග් මහතා ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සුභපැතුම් එක් කර තිබේ.

ජනාධිපතිතුමාට සුභ උපන්දිනයක් වේවා යැයි LNW අප ද ප්‍රාර්ථනා කරමු.