අවුරුද්දක් යද්දී මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවන්ට ගෝඨාභය මහත්තයා ගැන තේරිලා. උන්වහන්සේ දැන් අලුත් නායකයෙක් හොයනවා (VIDEO)

අවුරුද්දක් යද්දී මුරුත්තෙට්ටුවේ හාමුදුරුවන්ට ගෝඨාභය මහත්තයා ගැන තේරිලා. උන්වහන්සේ දැන් අලුත් නායකයෙක් හොයනවා (VIDEO)

18 June 2021 06:36 pm

69 ලක්ෂයටම දැනෙන ප්‍රකාශයක් මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඊයේ දිනයේදී කළ බව සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂ විතානගේ මහතා පවසයි. 

මේ රටේ පාලකයා සම්බන්ධයෙන් මේ වන වට විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් ගිලිහි ගොස් ඇති බව පවසන මුරුත්තෙට්ටුවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගැන තේරුම් ගොස් ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව දැන් මුරුත්තෙට්ටුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ නව නායකයෙක් සොයමින් සිටින අතර උන්වහන්සේට කීමට ඇත්තේ එදා උන්වහන්සේ මායාවකට රැවටුණු බව යැයිද මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියි. 

ASK