කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධූරය දයා රත්නායකට. අනුෂ පැල්පිටගේ ඉවත්වීමට හේතුව විමල් ද?

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධූරය දයා රත්නායකට. අනුෂ පැල්පිටගේ ඉවත්වීමට හේතුව විමල් ද?

18 June 2021 03:11 pm

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා සිය තනතුරෙන් විශ්‍රාම ගෙන තිබෙන අතර එයට වරාය සභාපති ලෙස කටයුතු කරන විශ්‍රාමික ජනරාල් දයා රත්නායක මහතා තිබේ. 

දයා රත්නායක මහතා නව ලේකම් තනතුරේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිත අතර ඒ අනුව හිස් වන වරාය සභාපති ධූරයට නව සභාපතිවරයෙකු පත් කිරීමට නියමිතය.

විශේෂයෙන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ අනුෂ පැල්පිට මහතාගේ මෙම ඉවත්ව යාමට හේතුව වී ඇත්තේ විෂය භාර අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා බව සඳහන්.

විමල් වීරවංශ මහතා විසින් දිගින් දිගටම කරන ලද බාධාවන් හේතුවෙන් තවදුරටත් ඔහු සමඟ කටයුතු කිරීම කළ නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති අතර ඒ අනුව පැල්පිට මහතා විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණයක් ගත් බවයි වාර්තා වුණේ.