ඇතැම් නික්මන් ඉතින් ඇයිද මේ හැටි දරුණු හෙවත් සුබ උපන් දිනයක් මනෝ !

ඇතැම් නික්මන් ඉතින් ඇයිද මේ හැටි දරුණු හෙවත් සුබ උපන් දිනයක් මනෝ !

12 June 2021 03:06 pm

 
දවස තව තරුණ බව ඇඟිල්ලෙන් ඇන කීව 
දොළොස් මහ පහන ඇත නොනිමෙන්න දැල්වූව 
නින්ද යන්නැති වුණත් නිදි බවක් ඇඟවූව 
තල මලක් පිපී අර මඳහසක් යළි පෑව

රුවල් බිඳ වැටුණු පසු ඔරු තිබේ මඟ හැරුණු 
සොවින් මන හකුළුවන සිහින ඇත හිත ඉරුණු 
වාවගත නොහැකි තැන විරාමය ලද කරුණු 
ඇතැම් නික්මන් ඉතින් ඇයිද මේ හැටි දරුණු 

රැඟුම් බලි කුරුටු මැද ඉඳුදුන්න සේ නැගෙන 
පහත් බිම් තලා ගොස් දෙරණ සමබර කරන 
අවැසි තැන නිහඬබව පසෙක මුත් ඉරි තලන 
ශේෂ කඳු තුරුලු අග සුවඳ මල් නිති පිපෙන 

1948 ජූනි 12 වනදා උපත ලැබූ ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ 73 වන ජන්ම දිනය අදට යෙදී තිබේ. මේ චූල කවිය ඒ මහා මිනිසාට උපහාරයක් වේවා !

- කසුන් සමරතුංග -