දෙන්නෝ පහස ගෙට අඬ ගහලා දෙත්ද - අනුර හෑගොඩ

දෙන්නෝ පහස ගෙට අඬ ගහලා දෙත්ද - අනුර හෑගොඩ

10 June 2021 06:49 pm

සිංහල ජනකවියේ දෙබස් කවි හෙවත් ජෝඩු කවි බොහෝ විට ප්‍රේමය, ශෘංගාරය හෝ රති කාව්‍ය ලක්ෂණ සහිත වේ. 

පුරුෂ ස්ත්‍රී සමාගමේ අදහස් හුවමාරු වන මේ ජනකවි ප්‍රශ්නයක් සහ පිළිතුරකින් සමන්විත වෙයි. ප්‍රශ්නය පිරිමියාගේය. උත්තරය කන්තාවගේය. 

ඉතිහාසයේ සිට වර්තමානය දක්වා නොයෙක් පද ගෙතුම් වලින් කියැවෙන්නේ යෝජනාවක්, නෝක්කාඩුවක් රසවත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ එයට ලැබුණ අපූරු පිළිතුරුය.