බැංකු හතක්ම සතියකට වැසෙයි. ඩිජිටල් සේවාවන් සමග ගනුදෙනු කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

බැංකු හතක්ම සතියකට වැසෙයි. ඩිජිටල් සේවාවන් සමග ගනුදෙනු කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

7 June 2021 09:01 am

මෙරට ප්‍රධාන පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු හතක්ම අද (07) සිට සතියක කාලයක් සඳහා තමන්ගේ සියලුම ශාඛාවන් වසා තබන බව දැනුම් දී තිබේ. 

ඒ අනුව   කොමර්ෂල්, සම්පත්, සෙලාන්, DFCC , නේෂන්ස් ට්‍රස්ට්, අමානා සහ යූනියන් බැංකු මෙසේ සතියක කාලයක් පුරාවටම සිය ශාඛා ජාලය වසා තබන බව නිවේදනය කර ඇත. 

මේ අතර හැටන් නැශනල් බැංකුව නිවේදනය කර ඇත්තේ අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ සිය ශාඛාවන් සියල්ලම වසා තබන බවයි. 

රටේ පවතින සංචරණ සීමාවන් හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළඹ ඇති බව සඳහන් කරන එම බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම කාලය තුළ සිය ඩිජිටල් බැංකු සේවාවන් භාවිතා කරන ලෙසයි. 

RN