මොරටුවේ එන්නත්කරණ බළධාරියා නගරාධිපතිද ? - එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානයේ උණුසුම් තත්වයක් ! (Video)

මොරටුවේ එන්නත්කරණ බළධාරියා නගරාධිපතිද ? - එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානයේ උණුසුම් තත්වයක් ! (Video)

17 May 2021 09:39 pm

කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් ලබාදීම අද දිනයේදී බස්නාහිර පළාත පුරා මධ්‍යස්ථාන රැසකදී පැවැත්විණි. ජනතාව බහුරතයක් එන්නත් මධ්‍යස්ථාන කරා පැමිණි අතර ඇතැම් මධ්‍යස්ථානවල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබිණි.

මේ අතර මොරටුව නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානයක් තුළ උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවිය. ඊට හේතු වූයේ මොරටුව නගරාධිපතිවරයා විසින් එන්නත් ලබාදෙන පුද්ගලයන්ට ඔහුගේ නිළ මුද්‍රාව සහිත කාඩ්පතක් නිකුත් කර තිබීමයි. ජනතාව පවසන්නේ අදාල කාඩ්පත අතැති පුද්ගලයන්ට පමණක් එන්නත් ලබාදීම සිදු වූ බවයි.

මේ නිසා උදෑසන සිට පෝලිමේ සිටි ඇතැම් පුද්ගලයන් එන්නත් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබිණි.

කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත්කරණයද දේශපාලනීකරණය වී ඇති බවට ආණ්ඩුවට විවිධ පාර්ශ්වවලින් චෝදනා එල්ල වන අතර කෙසේ නමුත් ආණ්ඩුව පවසන්නේ එන්නත්කරණය සඳහා දේශපාලනඥයන්ගේ කිසිදු මැදිහත්වීමක් නොමැති බවයි.

UN