තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුනක් ලොක්ඩවුන්

තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුනක් ලොක්ඩවුන්

17 May 2021 08:14 pm

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මුලතිව්, මුල්ලියාවේලි සහ පුදුකුඩිඉරිප්පු යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ හුදෙකලා කර තිබෙනවා. මෙම තීරණය අද රාත්‍රී 11 සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

අදාල ප්‍රදේශවල කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

UN