සර්වාධිපති නායකයට ජනතාව ඉස්සරහට එන්න බැහැ - පඩික්කම් දම්මල කතා කරවල තියෙන අමුඩෙත් ගලව ගන්නවා (VIDEO)

සර්වාධිපති නායකයට ජනතාව ඉස්සරහට එන්න බැහැ - පඩික්කම් දම්මල කතා කරවල තියෙන අමුඩෙත් ගලව ගන්නවා (VIDEO)

17 May 2021 06:35 pm

සර්වාධිපති ස්වරූපයේ බලයක් අතට ගත්ත නායකයාට ජනතාව ඉදිරියට පැමිණ කතා කරගැනීමට නොහැකි අතර පඩික්කම් දැම්මා කතා කරවා තිබෙන අමුඩයත් ගලව ගන්නා බව එක්සත් පුරවැසි සන්ධානයේ චමීර පෙරේරා මහතා පැවසුවේය. 

අද (17) කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.

මේ වන විට රටේ ආණ්ඩුවක් නොමැති තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කරන ලදී. 

පිළියන්දල සිදුව ඇති තත්ත්වයෙන් එය වටහා ගත හැකි බවයි චමීර පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේ. 

අද එම ජනතාව මර බිය දැනෙන තරමට පත්කර තිබෙන අතර නිසි ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් එලෙස නොවන බව ඔහු අවධාරණය කළේය. 

ASK