21 වැනිදා සිට යළිත් රට පුරා සංචරණ සීමා

21 වැනිදා සිට යළිත් රට පුරා සංචරණ සීමා

17 May 2021 06:01 pm

මැයි 21 වැනිදා සිට යළිත් රට පුරා සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්ම කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 21 වැනිදා රාත්‍රී 11 සිට 25 වැනිදා පෙරවරු 04 දක්වා මෙම සීමා ක්‍රියාත්මක වන බවයි යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසන්නේ.

25 වැනිදා පෙරවරු 04 ට ඉවත් කෙරෙන සංචරණ සීමා යළිත් එදින රාත්‍රී 11 සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර එය මැයි 28 වැනිදා අළුයම 04 දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

UN