ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා දෙවැනි මාත්‍රාව වෙනුවට වෙනත් එන්නතක් ලබාදීම පිළිබඳව යළි සලකා බලයි

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා දෙවැනි මාත්‍රාව වෙනුවට වෙනත් එන්නතක් ලබාදීම පිළිබඳව යළි සලකා බලයි

17 May 2021 11:01 am

ඔක්ස්‍ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දී ඇති පුද්ගලයන්ට දෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස වෙනත් එන්නතක් ලබාදීමේ ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පරීක්ෂණ සිදු කරන බව වාර්තා වේ. දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත් මාත්‍රා සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා වෙනත් එන්නත් වර්ගයක් ලබාදීම පිළිබඳව සොයා බලමින් සිටී.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසන්නේ මේ පිළිබඳව රටවල් ගණනාවක පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති බවයි. එම පරීක්ෂණවල දත්ත පිරික්සමින් සිටින බවද ඔහු පවසනවා.

කෙසේ නමුත් වෙනත් එන්නත් ලබාදීම ගැටලුවක් නොවන බවට නිශ්චිතවම තහවුරු කර ගන්නා තෙක් එවැනි පියවරකට ගමන් කිරීමට කටයුතු නොකරන බවද හේමන්ත හේරත් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් ලක්ෂ 06 ක පමණ පිරිසකට දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටී.

UN