පාර්ලිමේන්තුවේ දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

පාර්ලිමේන්තුවේ දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

17 May 2021 08:26 am

පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයකුට සහ පාර්ලිමේන්තු පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියකට කොවිඩ් - 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ අංශවල සේවකයින් පිරිසක් නිරෝධායනයට ලක් කර එම කාර්යාල විෂබීජහරණයට ලක් කිරීමට ද පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්. 

පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරිය සහ සහකාර මහලේකම්වරයා ද කොවිඩ් පරීක්ෂණවලට ලක්ව ඇති අතර ඔවුන්ට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව ඉන් තහවුරු වී ඇත. 

පාර්ලිමේන්තුව හෙට (18) සිට දින තුනක් රැස්වීමට නියමිතය. 

RN