වයස 60 හෝ ඊට අඩු 09 දෙනෙකු ඇතුළුව තවත් කොවිඩ් මරණ 21ක් ...

වයස 60 හෝ ඊට අඩු 09 දෙනෙකු ඇතුළුව තවත් කොවිඩ් මරණ 21ක් ...

17 May 2021 05:28 am

තවත් කොවිඩ් - 19 වෛරස් ආසාදිත රෝගීන් 21 දෙනෙකුගේ මරණ පිළිබඳ තොරතුරු ඊයේ (16) සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත. 

ඒ අනුව මෙරටින් මෙතෙක් තහවුරු කරන ලද සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 962ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

RN