ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් මිලියන 24 ඉක්මවයි - තවදුරටත් දිනකට මරණ 3000 සීමාවෙන් එපිටට

ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් මිලියන 24 ඉක්මවයි - තවදුරටත් දිනකට මරණ 3000 සීමාවෙන් එපිටට

14 May 2021 01:15 pm

ගෙවුණු පැය 24ක  තුළ ඉන්දියාවෙන්  කොවිඩ 19 ආසාදිතයින් 343,144ක් වාර්තා වී තිබෙන අතර ඒ සමඟ එරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් මිලියන 24ඉක්මවා තිබේ. 

ඊයේ දිනයේදී එරට කොවිඩ් මරණද 4000ක් පමණ සිදුව ඇත. සමස්ත කොවිඩ් 19 මරණ 262,317ක් දක්වා වැඩි වී තිබෙන අතර එරට දෙඅන කොවිඩ් රැල්ල ආරම්භ වීමෙන් පසුව පසුගිය අප්‍රේල් 28 වැනිදා සිට දෛනික කොවිඩ් මරණ 3000 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. 

පසුගිය මාසය තුළ පමණක් ආසාදිතයින් මිලියන 4.8කට වැඩි පිරිසක් වාර්තා වී තිබුණු අතර එන්නත්කරණයද වේගවත් කර තිබේ. 

වසර අවසාන වන විට බිලියන 2කට වැඩි දෙනෙකුට එන්නත් ලබා දීමට හැකි වනු ඇති බවයි එරට රජයේ විශ්වාසය වී ඇත්තේ. 

ASK