අපේ අනුමැතිය ගත්තා කියන ව්‍යාජ වට්ටෝරුවලට රැවටෙන්න එපා - WHO වෙතින් පණිවුඩයක්

අපේ අනුමැතිය ගත්තා කියන ව්‍යාජ වට්ටෝරුවලට රැවටෙන්න එපා - WHO වෙතින් පණිවුඩයක්

10 May 2021 11:05 pm

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව පවසමින් විවිධ ඖෂධ සහ බෙහෙත් වට්ටෝරු අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් පවතින බව ලෝක ‍සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. එවැනි ව්‍යාජ වට්ටෝරුවලට සහ ජාවාරම්කරුවන්ට නොරැවටෙන්නැයි එම කාර්යාලය සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කොවිඩ් ආසාදිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙකු බව හැඟුනේ නම් හෝ කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණ පහළ වන්නේ නම් වහාම සෞඛ්‍ය බළධාරීන් දැනුවත් කර ඔවුන් අනුමත කරන ප්‍රතිකාර පමණක් ලබා ගන්නා ලෙසත්, නිතරම සෞඛ්‍ය බළධාරීන් විසින් අනුමත කරන පිලිවෙත් පමණක් අනුගමනය කරන ලෙසත් එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

කොවිඩ් රෝගයට ප්‍රතිකර්ම ලෙස එන්නත් හැර වෙනත් කිසිදු ඖෂධයක් මේ දක්වා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අනුමත කර නොමැත.

UN