අදත් ආසාදිතයන් 1732 ක් - ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් විසි දහස ආසන්නයේ !

අදත් ආසාදිතයන් 1732 ක් - ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් විසි දහස ආසන්නයේ !

9 May 2021 06:29 pm

අද දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 1732 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනා ගත් සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 124,966 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද හඳුනා ගත් ආසාදිතයන් පිරිසද සමග රෝහල්වල සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල රඳවා සිටින සමස්ත රෝගීන් ප්‍රමාණය 19,717 කි.

UN