ගැබිනි මව්වරුන්ට එන්නත්කරණයේදී ප්‍රමුඛතාවය දෙනවාද - අවසන් තීරණය සඳුදා

ගැබිනි මව්වරුන්ට එන්නත්කරණයේදී ප්‍රමුඛතාවය දෙනවාද - අවසන් තීරණය සඳුදා

9 May 2021 06:24 pm

ගර්භනී තත්වයේ පසුවන කාන්තාවන්ට එන්නත්කරණයේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සාකච්ඡා පවත්වමින් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව සඳුදා වනවිට අවසන් තීරණයකට එළඹෙනු ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසන්නේ.

මේ වනවිට කොවිඩ් 19 ආසාදිත ගැබිනි මව්වරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතර පසුගිය දිනෙක කොවිඩ් ආසාදිත ගැබිනි මවක් මියගිය බවද වාර්තා වී තිබිණි. මෙම තත්වය හමුවේ ගැබිනි මව්වරුන්ට එන්නත්කරණයේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබාදිය යුතු බවට බොහෝ පාර්ශ්ව රජයට යෝජනා කර තිබිණි.

පවතින තත්වය මත ඔවුන්ට කඩිනමින් එන්නත් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ කමිටුවේද අවධානය යොමුව ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

UN