කොරෝනා මර්දන බලතල සෞඛ්‍ය බළධාරීන් යටතට - පළාත් 09 ටම නි. සෞ. සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්

කොරෝනා මර්දන බලතල සෞඛ්‍ය බළධාරීන් යටතට - පළාත් 09 ටම නි. සෞ. සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්

9 May 2021 03:24 pm

කොවිඩ් වසංගතය මර්දනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පළාත් මට්ටමින් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරුන් පත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පළාත් මට්ටමින් කොවිඩ් මර්දන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර එම වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහ අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් මෙම පත් කිරීම් සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර දිවයිනේ සෑම රෝහලකම එක් වාට්ටුවක් කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමටද තීරණය වී තිබෙනවා.

මීට පෙර ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොවිඩ් මර්දන කටයුතු වෙනුවෙන් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම යුද හුමදා මේජර්වරයෙක් බැගින් පත්කළ අතර කොවිඩ්-19 වෛරස තත්ත්වයන් හා සෘජුවම සම්බන්ධවන රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය, නිරෝධායන කටයුතු කිරීම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම, මෙන්ම වෙනත් හදිසි අවස්ථා හා අවශ්‍යතා කළමණාකාරනය පිණිස ජනාධිපති කාර්යාලය, ආර්ථික පුනර්ජිවනය හා දිලිදුකම තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ආදී ආයතනයන්හි සම්බන්ධිකරණ කටයුතු සිදුකිරීම ඇතුළු වගකීම් රැසක් පවරා තිබිණි.

කෙසේ නමුත් මේ වනවිට කොවිඩ් වසංගතය දැවැන්ත ලෙස හිස ඔසවා ඇති අතර පාලනය කරගත නොහැකි මට්ටමට ගමන් කරමින් සිටී.

වසංගතය පාලනය කිරීමට අදාල තීන්දු තීරණ ගැනීමේ පූර්ණ වගකීම සෞඛ්‍ය බළධාරීන්ට පැවරිය යුතු බවට බොහෝ පාර්ශ්ව දිගින් දිගටම රජයට යෝජනා කළේය.

UN