ඉන්දුනීසියානු තානාපති සහ විපක්ෂ නායක අතර හමුවක් !

ඉන්දුනීසියානු තානාපති සහ විපක්ෂ නායක අතර හමුවක් !

7 May 2021 06:10 pm

ඉන්දුනීසියානු තානාපති ගුස්ති නුග්රා ආර්ඩියාසා (Gusti Ngurah Ardiyasa) මහතා සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතර විශේෂ හමුවක් අද (07) කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී සිදුවිය.

කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ඉන්දුනීසියාවද බලවත් පීඩාවට පත්ව සිටින රටක් වන අතර ඊට ප්‍රධාන විසඳුම ලෙස ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන රට තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය දුන් බව ඉන්දුනීසියානු තානාපතිවරයා විපක්ෂ නායකයා සමඟ පැවසීය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා තත්ත්වය පිළිබඳව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉන්දුනීසියානු තානාපතිවරයා සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගනු ලැබීය. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නැංවීමේ සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කමද මෙහිදී විශේෂ අවධානයකට ගනු ලැබීය.

ඉන්දුනීසියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශික සබඳතා දශක ගණනාවක් ඉපැරණිය. දෙරට අතර ආර්ථික සංස්කෘතික සහ සමාජ සංවර්ධනය උදෙසා වන කැපවීමද මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් දැඩිව පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දුනිසියාවේ සෞඛ්‍යමය ආධාර ලබා ගැනීම උදෙසා අවශ්‍ය සහයද ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂ නායකයා තානාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබීය.

UN