කොවිඩ් එන්නත් ගෙන්වීම සහ ජනතාවට ලබා දීම වේගවත් කරන්න - ජනාධිපතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

කොවිඩ් එන්නත් ගෙන්වීම සහ ජනතාවට ලබා දීම වේගවත් කරන්න - ජනාධිපතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

7 May 2021 04:45 pm

කොවිඩ් එන්නත ජනතාවට ලබා දීම සහ එන්නත් ගෙන්වීම කඩිනම් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ. 

ඒ අද (07) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති දෛනික කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදීය. 

කෙටි කලයක් තුළ හැකි උපරිමයෙන් එන්නත් සිදුකළ යුතු බවද එහිදී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත.