අදත් ආසාදිතයන් 1046 ක් !

අදත් ආසාදිතයන් 1046 ක් !

3 May 2021 07:30 pm

අද දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 1046 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ සමගම මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 112,799 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පසුවන සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 13,894 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

UN