කිසිදු ගෑස් හිගයක් නෑ - Litro සමාගම අවධාරණය කරයි

කිසිදු ගෑස් හිගයක් නෑ - Litro සමාගම අවධාරණය කරයි

25 April 2021 10:25 am

දිවයින පුරා ගෑස් හිගයක් ඇති බවට ගෙනයන ප්‍රචාර සම්පූර්ණ අසත්‍ය බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම අවධාරණය කරනවා. ඇතැම් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි ප්‍රචාර ගෙනයමින් සිටින බවයි එම සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතා පවසන්නේ.

වෙළඳපොල ප්‍රමුඛයා වන, වසර 150 ක ව්‍යාපාරික අත්දැකීම් සපිරි ලි‍ට්‍රෝ සමාගම සිය පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත් කිරීමට කිසි ලෙසකින් හෝ කටයුතු නොකරන බවත්, දිවයින පුරා 14,000 කට අධික ගෑස් අලෙවිසැල් ජාලය හරහා පාරිභෝගිකයන්ට හිගයකින් තොරව ගෑස් සැපයීමට තම සමාගම කටයුතු කරන බවත් සභාපතිවරයා පවසනවා.

හදිසි ඇමතුම් අංක 1311 ඇමතීමෙන් හෝ ලිට්‍රෝ ගෑස් හෝම් ඩිලිවරි ඇප් එක මගින්ද පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීමට තම සමාගම සූදානම් බවයි සභාපතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ.

UN