අප්‍රේල් 21 පාර්ලිමේන්තු ගැටුම ගැන විමසන පාර්ලිමේන්තු කමිටුව නම් කරයි

අප්‍රේල් 21 පාර්ලිමේන්තු ගැටුම ගැන විමසන පාර්ලිමේන්තු කමිටුව නම් කරයි

23 April 2021 11:02 am

පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර දෙකක් සම්පූර්ණ වූ පසුගිය 21 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ ඇති වූ ගැටුම්කාරී තත්වය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අදාල කමිටුවේ සාමාජිකයන් පිළිබඳව අද (23) සභාවට දැනුම් දුන්නේය.

නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මෙම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇති අතර ආණ්ඩු පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් චමල් රාජපක්ෂ, කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන මැති ඇමතිවරුන් නම්කර තිබේ. විපක්ෂය වෙනුවෙන් ඉමිතියාස් බාකිර් මාකාර්, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, එම්.ඒ. සුමන්තිරන් යන මන්ත්‍රීවරුන් කමිටුව සඳහා නම්කර ඇත.

අප්‍රේල් 21 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ ‍මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ඇති වූ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු පියවර නිර්දේශ කිරීම හා මෙවැනි සිද්ධීන් ඉදිරියේදී ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කිරීම මෙම කමිටුවට පැවරේ.

UN