අගෝස්තුවේ උසස් පෙළ ඔක්තෝම්බරයට කල් යයි - ශිෂ්‍යත්වයත් ඔක්තෝම්බරයට

අගෝස්තුවේ උසස් පෙළ ඔක්තෝම්බරයට කල් යයි - ශිෂ්‍යත්වයත් ඔක්තෝම්බරයට

9 April 2021 02:37 pm

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල් දමා තිබේ. 

අද (09) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීයි මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණේ.

ඒ අනුව අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝම්බර් 04 වැනිදා සිට ඔක්තෝබර් 30 දක්වා පැවැත්වෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසුවේ. 

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝම්බර් මස 03 වැනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ද දෙසැම්බර් මාසයේ නොව 2022 වසරේ ජනවාරි අවසන් සතියේ පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.