කැරොලයින් ජූරි සහ චුලා පද්මේන්ද්‍ර පොලිස් ඇප මත නිදහස්

කැරොලයින් ජූරි සහ චුලා පද්මේන්ද්‍ර පොලිස් ඇප මත නිදහස්

8 April 2021 04:52 pm


අත්අඩංගුවට පත් වූ ලෝක විවාහක රූ රැජින වන කැරොලයින් ජූරි සහ චුලා පද්මේන්ද්‍ර පොලිස් ඇප මත නිදහස් කර තිබේ. 

2020 ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජින තේරීමේ තරගයේදී ජයග්‍රාහී කිරුළ පැළඳ වීමෙන් පසු සාපරාධී බලහත්කාරය පෑම, සාපරාධි බියගැන්වීම හා සුළු තුවාල සිදුකිරීම යන චෝදනාවලට අදාළවයි  කැරොලයින් ජූරි සහ චූලා පද්මේන්ද්‍ර කුරුදුවත්ත පොලීසිය විසින් අද පෙරවරුවේ  අත්අඩංගුවට ගැනුණේ.