දංකොටුවෙන් සොයා ගත් බවුසර්වල තෙල්වලත් ඇෆලටෝක්සින් අඩංගුයි - ප්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරයි

දංකොටුවෙන් සොයා ගත් බවුසර්වල තෙල්වලත් ඇෆලටෝක්සින් අඩංගුයි - ප්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරයි

8 April 2021 04:11 pm


ආනයනික පිළිකා කාරක තෙල් සම්බන්ධයෙන් මතුව තිබෙන විවාදාත්මක තත්ත්වය සමඟ දංකොටුවෙන් සොයා ගැනුණු බවුසර් වල තිබුණු පොල්තෙල් වලත්   ඇෆලටෝක්සින් නම් පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වී තිබේ. 

ඒ, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සිදුකරන ලද පරීක්ෂාවේදීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වන බවත් රජයේ රස පරීක්ෂකට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය වෙත යොමු කළ  සාම්පලවලට අදාළ වාර්තා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුදත්ත සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි. 

එම වාර්තාද ලැබුණු පසුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතයි.