කොටුව පොලිසියේ ජීප් රථයකට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරතන හිමි අත්අඩංගුවට

කොටුව පොලිසියේ ජීප් රථයකට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරතන හිමි අත්අඩංගුවට

8 April 2021 01:11 pm

අද (08) උදෑසන පැවති උද්ඝෝෂණයක් අතරතුර කොටුව පොලිසියේ ජීප් රථයකට පහරදී අලාභ හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරත්න හිමි අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

"සිංහලේ අපි" සංවිධානයේ සභාපති ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරතන හිමියන් ඇතුළු පිරිසක් අද උදෑසන කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේ පවත්වා ඇති උද්ඝෝෂණයකදී මෙසේ පොලිස් ජීප් රථයකට පහරදී අලාභ හානි කර ඇති අතර අයුතු ජන රාශිය ඇතුළු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එහිමි සහ තවත් පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. 

මියගිය රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මෙම උද්ඝෝෂණය පවත්වා ඇති බවත් සඳහන්. 

RN

RN