රංජන් වෙනුවට අජිත් මාන්නප්පෙරුමගේ නම ගැසට් කිරීමට පියවර ගන්නවා - මැ.කො.

රංජන් වෙනුවට අජිත් මාන්නප්පෙරුමගේ නම ගැසට් කිරීමට පියවර ගන්නවා - මැ.කො.

8 April 2021 11:18 am

රංජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහමැතිවරණ අපේක්ෂක අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ නම දිස්ත්‍රික් තේරීම් බාර නිලධාරියා විසින් මැතිවරණ කොමිසම වෙත එවා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා පවසයි. 

ඒ අනුව අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස නම් කරමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි මැ. කො. සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ. 

RN